• Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji w Sklepie. Szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy zostały opisane w Regulaminie.

1. Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet?

Tak, pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet może zostać zwrócony, jednak pod warunkiem, że konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na podstawie której nabył produkt. Odstąpienie takie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia konsumentowi towaru, co oznacza, że w ciągu 14 dni należy wysłać do sprzedawcy stosowne oświadczenie.

Zakup towaru przez Internet jest zawarciem umowy na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni, i to bez podawania przyczyny. Nabywca musi jednak zwrócić kupione artykuły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Jakie mam obowiązki, odstępując od umowy na odległość?

Odstępując od umowy na odległość, należy przede wszystkim pamiętać, iż oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru albo od dnia, w którym zawarto umowę, jeśli dotyczy ona świadczenia usług. Po odstąpieniu od umowy konieczny jest zwrot wszystkiego, co otrzymano na jej podstawie, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

3. Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Od umowy zawartej na odległość nie można odstąpić przede wszystkim po upływie 14-dniowegoterminu do odstąpienia.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

4. Czy w ramach zakupów on-line można odstąpić od umowy bez podania powodu?

Tak. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, konsument może odstąpić od umowy na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5. Jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy? Czy mogę je wysłać w jednej paczce z towarem, który chcę zwrócić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość można złożyć w dowolnej formie – wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Regulamin. Pismo nie musi być skomplikowane, ale rekomendujemy by zawierało: dane nadawcy, adresata oraz informację o zamiarze odstąpienia od umowy zawartej na odległość (najlepiej posłużyć się sformułowaniem, iż „odstępuje się od umowy” lub podobnym). Wskazane byłoby także, aby w dokumencie określono umowę (towary), od której się odstępuje.

7. Czy odbiór osobisty towaru zakupionego w sklepie internetowym powoduje utratę prawa do dostąpienia od umowy w ciągu 14 dni?

Odbiór osobisty zakupionego towaru nie powoduje utraty przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, do sprzedawcy.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędący konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącym konsumentem żadnych roszczeń. W przypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć wybrane sposoby płatności i dostawy, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.